Jaunieti, piesakies ēnot SIA Margret darbiniekus!

Jaunieti, piesakies ēnot SIA Margret darbiniekus!

 

11. februārī Latvijā norisināsies Ēnu diena. Šogad Ēnu dienas ietvaros četriem jauniešiem būs iespēja "ēnot" SIA "Margret" darbiniekus, tādējādi tuvāk iepazīstot attiecīgo profesiju pārstāvju darba specifiku un ikdienu.

 

SIA "Margret" (veikals - kafejnīca "Gaļas Nams") piedāvā jauniešiem pieteikties un "ēnot":

• pavāru,

• ceha vadītāju,

• pārdevēju,

• konditoru.

Pieteikšanās un uzziņas pa tālr. nr. 65231075

 

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķisir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām.

www.enudiena.lv