SIA ''Margret'' - gada uzņēmējs Zemgalē 2017

SIA ''Margret'' - gada uzņēmējs Zemgalē 2017

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām otro reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 1.decembrī, Rundāles pilī. Visi laureāti saņema īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu. No Jēkabpils pilsētas tika apbalvots uzņēmums SIA"Margret".

 

 

 

 

Foto: Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales Uzņēmējdarbības centrs