ES fonda projekts: SIA MARGRET pārstrādes infrastruktūras attīstība

ES fonda projekts: SIA MARGRET pārstrādes infrastruktūras attīstība

SIA „Margret”

"SIA „MARGRET” pārstrādes infrastruktūras attīstība"

Projekta Nr.16-00-A00402-000035

SIA „Margret” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000035 ir īstenojusi jauna ražošanas ceha būvniecību gaļas pārstrādes un konditorejas ražošanas attīstībai. Projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un, uzmantojot energoefektīvus risinājumus, veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests