ES fonda projekts: SIA MARGRET pārstrādes cehu darbības attīstība

ES fonda projekts: SIA MARGRET pārstrādes cehu darbības attīstība

SIA „Margret”

"SIA „MARGRET” pārstrādes cehu darbības attīstība"

Projekta Nr. 16-00-A00402-000100

SIA „Margret” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000100 ir iegādājusies jaunas ražošanas iekārtas gaļas pārstrādes un konditorejas cehu darbības attīstībai. Projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma ražošanas neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests