Dalība ES fonda projektā

Dalība ES fonda projektā

29.04.2019. Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis par Lēmumu par projekta iesnieguma Nr/18-00-A01612-000020 apstiprināšanu, saskaņā ar kuru Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ. Nr. 90000041898) sadarbībā ar SIA “Dimdiņi Agro” (reģ. Nr. 44103049399), SIA “Dimdiņi” (reģ. Nr. 44601001756), SIA “Cosmetic Lab” (reģ. Nr. 40103863637), SIA “Kinetics Nail Systems” (reģ. Nr. 40103297500), SIA “Margret” (reģ. Nr. 45403025990) un SIA “Maiznīca Flora” (reģ. Nr. 50003251341) laikā no 2019.gada 2.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim īstenos projektu “Rūpnieciskais pētījums – bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta) iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomās” (turpmāk – Projekts), kas iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovācija partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.