Trauku noma

Uzziņām: tālr. 20014172, 65237971, e-pasts siamargret@inbox.lv

 

 

Jēkabpils "Gaļas Nams" piedāvā trauku nomas pakalpojumu banketiem. Iespējams iznomāt traukus (arī brūnus - māla traukus), dažāda veida glāzes, galda piederumus, termosus, svečturus, galdautus un galdus.

 

Trauku nomas noteikumi:

1. Trauku nomas pasūtījuma noformēšana notiek telefoniski 20014172, 65237971, vai pa e-pastu siamrgret@inbox.lv, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

2. Pasūtījums jāveic laicīgi vismaz 24 stundas iepriekš.

3. Pasūtījuma pieņemšana/nodošana laiks darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

4. Pasūtījuma izpildi apliecina uzņēmuma pārstāvja paraksts un zīmogs uz "Nomas rēķina".

5. Ja nav noslēgta vienošanās par trauku mazgāšanu, trauki jāatgriež tīri un sakomplektēti "Nomas tarā", pretējā gadījumā tiek izrakstīts rēķins par trauku mazgāšanu, kā norādīts cenu lapā.

6. Prece jāatgriež noteiktā laikā vadoties pēc "Nomas rēķina", ja nav noteikts citādi, pretējā gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 100% apmērā par katru nokavējuma dienu.

7. Prece tiek atgriezta/pieņemta klātesot, no vienas puses SIA "Margret" darbiniekam, no otras puses pakalpojuma saņēmējam vai pilnvarotajai personai.

8. Ja netiek ievēroti "Nomas noteikumi", pakalpojuma saņēmējs garantē apmaksāt rēķinu par bojāto, iztrūkstošo preci pēc SIA "Margret" rēķina.

 

 Printēt šo lapu